İznik ilçesine bağlı eski bir köy

XIX. yüzyıl belgelerine göre Görmezler olarak anılmıştır. XIX yüzyıl belgelerinde ise Gırmızlı olarak geçen köy, bugünkü Gürmüzlü'dür. XVI. yüzyıldan beri var olduğuna tanık olduğumuz köy, Çandarlı İbrahim Paşa'nın mülkü imiş. İbrahim Paşa da köyünü İznik'te yaptırdığı imaretine vakfetmiştir. Bu tarihte köyde 17 hane yaşamaktaydı. 1898 yılında köyde 232 kişi yaşamaktaydı. (Bak. GÜRMÜZLÜ)

Raif Kaplanoğlu