Bursalı divan şairi.

Asıl adı Abdülbaki’dir. Bursa’da doğan şair, derviş şairlerdendir. Bursalı bir imamın oğludur. Dışişleri memurluğunda yetişmiştir. 1145/1732 yılında ölmüştür. Emirsultan’da gömülmüştür. Kepecioğlu 1724 yılında yaşamını yitirdiğini yazıyor.

Mukavele-i içtimaiye, Saadet yolları adlı kitapları basılmış, şiirlerinden oluşan Divançesi ise basılmamıştır. Tarih düşürmede ünlü olan şairin bir ikiliği şöyledir:

“Alem-i fanide ancak marifet baki imiş

 Bekaya baki değilsin gel taaya talip ol”

(SAFAYİ, s. 39; SALİM, s. 156; KÜTÜK I, s. 224;)