Orhan Bey’in eşidir

1300 yılında doğmuştur. 1316 yılında Sultan Orhan ile evlenmiştir. Bizans İmparatoru II. Andronikos’un kızı, İmparator İoannes’in kardeşidir.  Şehzade İbrahim ile Fatma Hatun’un annesidir. Bursa Kadı Sicilleri'ndeki bir belgeye göre Mudanya’ya bağlı Frenkli ve Narlı köyleri Aspurça Hatun’un vakıf köyledir. (Defter 231, s. 106, yıl 1927/1618) Gömütü, Osman Gazi Türbesi’ndedir.

(İ.H.Uzunçarşılı, Belleten, V. 286; İhsan Uludağ, Aspurça Hatun, Vakfiyesinin Sonu, Uludağ der. s. 5-6, Osman Gazi’ye Dair Mühim Bir Vesika, Uludağ, s. 61-68; KÜTÜK I. s. 183; Orhan Bey’in Bizanlı Karısı Aspurça Hatun, Oğlu İbrahim ve Kızı Fatma ve Bunlardan Sonra Gelen Çocukları Kimlerdir?, Tarih Vesikaları Der. 1945/2, s. 17)