Bursalı Ali oğlu Hızır Bâlî’nin oğludur. 1041/1631’de Bursa’da hâli vakti yerinde olduğu hâlde ömrünü geçirmekte ve mesudâne yaşamakta idi (BS. 246/61). BK, I/39