Üçkozlar şeyhi Mehmed Efendi’nin oğludur. 1157/1761’de babalarının vefatı üzerine kardeşi İbrahim Efendi ile birlikte şeyh olmuştur. Ulemadan Kaltakçızâde Halil Efendi’den ders almış ve Enârî şeyhi Sadreddin Efendi’ye intisab ederek icazet almıştır. 1211/1796’da vefat etmiştir. BK, I/42