İmam oğlu Muslihuddin’in oğludur. Yeniyer kabristanı kurbünde Ulgarlar demekle maruf kilise yerine bir mescid bina ve önünde Kadirî fukarasının süknâsına mahsus altı oda bina ve idaresi için birçok akçe vakfeylemiş ve Tacirler Çarşısı’nda 17 oda ve Hamamlıkızık, Umur Bey, Pazarköyü’nün Kazlık köylerinde birer hamam bina ederek hasılatını, cüz okunmasına şart eylemiştir (993/1585) (BS. 168/68). BK, I/38