Seçim yapıyoruz


Seçim yapıyoruzDemokrasi güzel bir şey, insanın kendisini yönetenleri seçmesi kadar iyi bir yöntem olabilir mi?
Tabii, demokrasi yönetim sistemi olarak en iyisi olsa da her zaman mükemmel sonuçlar verdiği söylenemez.
Demokrasi bir aygıt olarak nitelendirilirse, onu kullanacak bireyin kullanım şekline göre aygıttan faydalanacağını ifade edebiliriz.
Son yıllarda gerçekleşen yerel ve genel seçimlerde adaylardan çok vaatlerin yarıştığı görülmektedir. Daha etkileyici vaatte bulunanların bir adım öne çıktığına şahit olduk. Göreve talip olanların propaganda süreçlerinde işi 'aya üç şeritli yol yapımına' kadar vardırdığını biliyoruz.
Seçmen toplumsal gelişme için değil, bireysel sorunların çözümü noktasında bir tercihte bulunuyor.
Gelişmiş toplumlar sorunlarını ortaya koyar, önceliklerini belirler ve bir plan dahilinde problemlerini çözer. Çözüm için plan ve plana destek veren vatandaşa ihtiyaç vardır. Seçmen toplumsal hayatın daha iyi bir duruma gelmesi için bedel öder. Bedel ödediği için sorunları takip eder, verim artar.
Harcanan her kuruş önemlidir, paranın yerine gidip gitmediği herkes için önem taşır.
Seçmen taleplerin hallolması için fatura ödeyeceği kabulüyle mantığına en uygun öneri getirene oyunu verir.
Bu yolla sözü edilen toplumlar sıkıntılarını elimine ederek refaha ulaşmaktadır.
Bizdeyse bedava hayat hayalleri pazarlanmaktadır.Sonuç olarak her geçen gün daha fakirleşmekte ve sorunlarımız daha çözülemez hale gelmektedir.
Demokrasi kendi başına bir mesafe alamaz.
Demokrasiler bilinçli, sorumlu ve katılımcı seçmenlerle refah üretebilir.