Ortaklıktan ayrılmak isteyen limited şirket ortağı'nın hakları


Ortaklıktan ayrılmak isteyen limited şirket ortağı'nın haklarıÜlkemizde Limited Şirketler daha ziyade aile şirketleri ile son değişikliklerin ardından tek hissedarla kurulabilmenin önün açılmasının ardından çok daha yüksek oranlarda tercih edilip kurulan bir şirket türü.
Limited şirketlerin yüksek oranda türleri ise
aile/ (enellikle karı-koca) şirketleri.
Şimdilerde Allah'tan tek ortakla kurulabiliyor. Ancak eskiden şirket için kağıt üzerinde ortak aranır, en uygun seçenek olarak da eş, çocuk yeğenler tercih edilirdi.
Ancak isteye bağlı Bağ- Kur tercih etmeyen eşler veya eski tas eski hamam aile ortaklıkları halen yine ayakta.
Gerçi bir kısım 'kazak olamayan' abiler de mevzuyu yenge hanımlar'a açamadıkları için prosedür ortaklıklar devam etmekte.
Bazan aile limited şirketlerinde işler iç sıkıntılar nedeniyle iyi gitmeyebiliyor, ki yazımızın ana konusu burada. Karı koca boşanma aşamalarında şirketin durumu malum hiç de toz pembe olamayabiliyor, veya kardeş, ana baba aile parçalanmalarında.
Bu durumda ortaklardan biri şirket ortaklığının kişisel nedenlerle yürüyemeyeceğini belirterek ŞİRKETTEN ÇIKMA talebinde bulunabiliyor. Yasalarımız buna müsait.
Bu durumda şirketten çıkma opsiyonunu kullanan ortağa şirketin ne vereceği, hangi kriter ve kıstaslara göre şirketten ne miktar akçe alabileceği hususu soru işaretleri barındırmaktaydı.
Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir yargıtay kararına göre bu durumda çıkan ortağa şirketin nominal kağıt üzerindeki sermaye değeri değil, şirketin rayiç değerlerle hesaplanacak gerçek / reel / güncel tüm malvarlığından tüm borç ve yükümlülükleri çıkarıldıktan sonra şirketteki payı ne ise o verilecek.
Özetle şöyle diyor mahkeme '6102 Sayılı TTK 641/1 maddesi hükmüne göre 'ortak şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesini istem hakkını haizdir.' gereğince ortaklıktan çıkma payının, şirketin karar tarihine en yakın tarihteki mal varlığının gerçek değeri saptanarak buna göre belirlenmesi gerekir.'
Bu arada karara katılmayanlar var biri de mahkemenin bir üyesi.
Bizim de soru işaretlerimiz var.
Ancak şimdilik durum bu.
Bu önemli bilgi özellikle anlaşamayan ortaklar ve dahi bilhassa Boşanma aşamasındaki limited şirket ortağı karı / kocaların işine yarayacaktır.
Anonim şirketler ve diğer şirketlere gelirsek, inşallah başka bir yazıda.
Saygılarımla...