Mudanya ve destinasyon pazarlaması


Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz , Başkanlığının 4.yılında icraatın içinden sunumu yaptı.Özet olarak ,çocuk parklarından,imar yollarına,sosyal dayanışma projelerinden kamu alanlarının yine kamunun çıkarlarına uygun kullandırtma mücadelesine kadar bir çok konuda veriler rakamlar ifade edildi. Bu hizmetler yeterli midir, bu hizmetlerin vizyonu Mudanya gibi bir şehre uygun mudur, konusunu uzmanlarına ve tercihlerinin sorulmasına az bir zaman kalan seçmenlerin taktirine bırakalım.

Ne var ki eksikliğini gördüğüm birkaç konuya dikkat çekmek istiyorum. Mesela gelecek projeleri daha güçlü bir başlık ve sunumla ele alınmalıydı diye düşünüyorum. Gerçi  2 sayfa da başlıklı paragraflarla vurgulanmışlar ancak yeterli etkiden ve iddiadan yoksun buldum.

Gelecek   projeleri, iletişim konumlandırası açısından ayrı bir önem taşır. Bu güne kadar şu veya bu nedenle beklediğini bulamamış Mudanyalılarda yeni  umutlar yeni  beklentiler yaratılması önemlidir. Böyle bir durumda yani, yapılanlara rağmen, yapılacaklara öncelik  veren bir sunum  iletişim yönetiminin en önemli unsurudur. Uçmayı değil konmayı hedefleyen gelecek vizyonu çizmek önemli bir ikna yoludur.

Öte taraftan ne yapılmış ne de yapılması öngörülen proje vaatlerinde destinasyon pazarlamasına ilişkin bir şey göremedim. Mudanya tarihsel ve coğrafik kimliği ile özellikle iç turizm için önemli bir destinasyondur. Mudanya Belediyesi ise de bu destinasyonun doğal lideri olmalıdır.

Mudanya’nın daire yapıp satmaktan çok daha sürdürülebilir ekonomi dinamiğine ihtiyacı vardır. Mudanya, İstanbul gibi bir metropolün 3.yakasıdır ve önceliği destinasyon pazarlaması olmalıdır. Çünkü bu pazarlama başarıya ulaştığında ;

*Bölgede yaşayan insanların uzun dönem refahı sağlanır. 

*Ziyaretçilerin  arayışları cevaplanmış tatmin sağlar.

* Yerel girişimcilerin karını maksimum kılar.

*  Sosyo kültürel ve çevresel maliyetler yönetilir hale gelir.

*Ekonomik fayda ve kaynak verimliliği sağlanır.

*Sahip olunan coğrafik tarihsel değerlerin etkileri optimuma çevrilir.

Bu konuda da orta ve uzun vadeli hedefleri belirlenmiş süreçlerin çalışma grupları ve paydaşlarla hayata geçirilmesi konusunda bir girişim başlatmasını umuyorum Hayri Türkyılmaz’ın.

Öte taraftan son yıllarda şahit olduğum en samimi sunumdu Başkan Hayri TürkYılmaz’ın sunumu

Çünkü ;  İnovasyon kelimesi hiç geçmedi.

Çünkü ; “ Uzman ekibimizin yoğun çalışmaları ” diye bir cümle kurulmadı

Çünkü ; “ Marka olduk “  türünden bir tevzirata girişilmedi.