Kent imarına, ‘yeni’ deprem riski esasları!


Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne ilişkin yeni bir çalışmanın tamamlandığı ve onaylanarak, artık yürürlüğe alınmak üzere, Resmi Gazete’ye bildirileceğini öğrendik.Türkiye’de, yasama ve yürütmeye dayalı uygulama esasları değiştirildikçe, muhatap çevreler de ne yapacaklarını şaşırıyorlar.

İşte!

Yeni örnek.

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayınlanan kararlar çerçevesi, imar ve planlamaya, yeni düzenlemeleri haber veriyor.

Son durumla…

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne ilişkin yeni bir çalışmanın tamamlandığı ve onaylanarak, artık yürürlüğe alınmak üzere, Resmi Gazete’ye bildirileceğini öğrendik.

Marmara Depremi’nden sonra…

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gündeme getirmesiyle Deprem Yönetmeliği’nde ciddi değişiklikler yapılmıştı ve yeni binalar, bu esaslara göre projelendiriliyordu.

Sonra…

Yine, düzenlemeler oldu.

Geçen yıl ise…

Belediyelerin ayrı uygulamalarda bulunmak yerine, aynı esaslara uymalarını öngören Planlı Alan  Tip İmar Yönetmeliği, uzatmalı süreçten sonra, nihayet yürürlüğe girmişti.

Olmadı…

Kentlere göre, farklı kriterler açısından farklılıklardan söz edilerek, ara müdahil düzenlemelerle üzerinde oynamalar yapılmıştı.

Bir süre önce de…

Otopark Yönetmeliği’nin karara bağlanan yeni esasları yürürlüğe alınmıştı ve bina projelerine, hususi otopark alanlarının artırılması hedeflenmişti.

Yeni gelişmeyle…

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği de, yürürlüğe girecek.

Tüm bu yaşananlar…

İnşaat sektörünü bağlarken, haliyle imar ve planlamanın dolayısıyla da yapılaşmanın geleceğine ilişkin, farklı sıkıntı ve zorlukları getiriyor.

Bu arada…

Türkiye Deprem Tehlike Haritası da,  yeniden ele alındı.

Çalışmaların da tamamlandığı, görüşü ve onayı için Bakanlar Kurulu’nun gönderildiği de, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu’nun kararları  arasında yer alıyor.

Deprem riskine karşı…

Kentsel dönüşüm süreci yaşanırken, olumsuz etkileri gerekçesiyle Planlı Alan  Tip İmar Yönetmeliği, yeni haliyle birkaç kez ertelenmişti.

O yönetmeliğe, yine erteleme yok ve şimdi de, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin yeni haliyle de, inşaat maliyetlerinin ne derece etkileneceği de merak ediliyor.