izmir escort izmir escort yabancı dizi izle warez script porno izle hacklink shell indir istanbul evden eve nakliyat nakliyat fiyatları kiralık bahis sitesi


Kamu yönetiminde program güncellemesi


Kamu yönetiminde program güncellemesi
Kamuyu ilgilendiren faaliyetler doğal olarak hepimizin yaşamında çok büyük önem arz ediyor. Bu alanda yapılan bir hukuki düzenleme geleceğe dair tüm iş planlarımızı değiştirmemizi gerektirebiliyor. Çeşitli mevzuat ve uluslararası kabul görmüş norm ve standartların kamu yönetimince hayata geçirilmeleri, toplumun sürekli değişen taleplerinin karşılanabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Öncelikle ülke yönetiminde sorumluluk almak isteyen siyasi partiler bu konudaki irade ve yaklaşımlarını 'parti program' ları ile toplumla paylaşırlar. Program çalışması ile siyasi partiler devletin tüm fonksiyonları ve topluma hizmet konularında kendi yaklaşımlarını ortaya koyarlar. Örnek vermek gerekirse temel hak ve özgürlükler, demokratikleşme, aile, gençlik, şehircilik, vergi, kamu maliyesi, kültür-sanat, sivil toplum, güvenlik, ekonomi, kırsal kalkınma, teknoloji, dış politika gibi başlıklarda ülkeye nasıl ve hangi araçlarla hizmet edeceklerini adeta kamuoyuna taahhüt ederler.

PROGRAM TAAHHÜT ANLAMINDADIR

Parti programlarında belirtilen hedeflere ulaşmak için iktidar imkanı bulunduğunda birçok yasal düzenleme ve proje gündeme getirilmesi beklenir. Programda öngörülen ve taahhüt edilen başlıkların ne kadar dünya ve ülke gerçekleri ile bağdaştığını toplumun takdirleri belirler.Programlarda özellikle demokrasi ve ekonomi alanlarında seçmeni olumlu etkileyecek, heyecanlandıracak iddialı cümleler kullanmak siyasi kapasite, vizyon ve öngörü düzeyi ile ilgilidir. Ancak toplumun program taahhütlerinin ne kadarının hayata geçirilebildiğinin takipçisi olacağı da unutulmamalıdır. Toplumlar hızlı gelişim ve değişim içinde kuşkusuz. Nesiller değişirken toplumsal taleplerin şekli, içeriği, maliyeti ve boyutları sürekli farklılıklar gösterebilmektedir. Kamu yöneticilerinin toplumda yaşanan bu sürekli değişimin farkında olmaları ve hizmet hedeflerini sürekli güncellenmeleri büyük önem arz etmektedir. Siyaset alanında sorumluluk üstlenenlerin bu konudaki duyarlılıkları belirleyici olabilmektedir.

GÜNCEL OLMAK ZORUNDAYIZ

Örneğin dünyada gündemde olan çeşitli trendler yaşanıyor ve temel sorun alanları var. Enerji, gıda, terör, göç, çevre, gelir dağılımı, şehirleşme ve siber güvenlik gibi devasa konular ülkelerin uğraştıkları konular. Bu temel başlıklar yanında bilimin ve ar-ge çalışmalarının dikkatimize sundukları başlıklar da var. Bunlar özetle;
*Siber ve Dren savaşlarının finans, havacılık ve bilgisayar ağları üzerinde aktif kullanımı,
*Su savaşları,
*Fosil yakıtların bitmesi sonrası senaryolar,
*Tarımda ölçek ekonomisini sağlayacak projeler yanında verimlilik amaçlı Dikey Tarım uygulamaları,
*Dünya nüfusunun 50 yıl içinde 9 milyar sayısına ulaşacağı öngörüsüne uygun planlamalar,
*İklim değişikliğine bağlı su yükselme süreçlerinin ve diğer etkilerin şehirlerde projelendirilmesi,
*Mega şehir tasarımları, yerel enerji networkleri ve enerji tasarrufu/verimliliği planları, kentsel dönüşümler,
*Akıllı şehirler, yeni nesil ulaşım sistemleri, güneş enerjisinin ulaşımda yoğun kullanımı,
*Nanoteknoloji ve robotların günlük hayatımızda giderek ağırlık kazanmaları,
*Kök hücreden organ üretimleri ve robot tedavilerinin öne çıkması,
*Eğitim sistemleri en başarılı ülkelerin modeli olan proje yönetme, takım çalışması, bilgiye erişme ve çalışma süreçleri yönetimi ile teknolojik problem çözme yeterliliği, yetişkin becerileri gibi gerçek hayatla bütünleşen yöntemler.
*Devletin bulunmaması alanlardan çekilmesi, düzenleyici ve denetleyici rolünün öne çıkartılması yine önemli bir trend olarak öne çıkıyor.
Kamu yönetimi sorumluluğunu üstlenen kurumsal yapıların hızla değişen ülke ve dünya gündemleri karşısında kendi 'program' larını yeni gündem ve trendleri dikkate alacak şekilde güncellemeleri, tüm toplumun ve özellikle gençlerimizin ülkelerinin geleceği üzerindeki tahayyüllerini net olarak etkileyecektir.