İnşaat ve Makinalar


İnşaat ve MakinalarÖncelikle herkese; huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yeni yıl diliyorum.
İnsanların; mağaradan çıkıp tabiatın içinde kendini koruyacak bir mekanı oluşturmaya başlamasından beri, inşaat işleri, tarihin içinden gelişerek gelmektedir.
Arkeolojik buluntularla, inşaat işlerinin bin yıllar öncesinden günümüze gelene kadar hangi süreçlerden geçildiğini anlıyoruz. Başlangıçta tümüyle insanın kol gücünden yararlanarak yapılan inşaat işleri, zaman içerisinde basit mekanizasyon, ileri mekanizasyon, su gücü, buhar gücü, hidrolik gücü, pnömatik güç, yakıtlı motorların gücü ve elektromekanik güçler şeklinde gelişti.
Özellikle 20. yüzyılda, tahrik güçleri ve diğer ekipmanlarda çok hızlı gelişmeler olmuş, önceki dönemlerde yıllar süren işler çok daha kısa sürelerde yapılır hale gelmiştir.
Bir tünel yapımı ile örnekleyelim: Önceleri; 'Ferhat'ın dağları delmesinden' bakarsak kazma kürek ile başlayan olay günümüze yaklaştıkça pnömatik tabancalar, deliciler ve dinamit yoluyla; yakın zamanda hidrolik kırıcılarla yapılmıştır. Son dönemde ise bazı uzun tüneller için Tünel Delme Makinaları ile (TBM - Tunnel Boring Machine) yapılmaktadır.
Hidromekanik ekskavatörlerle hafriyat işleri çok daha kısa zamanda ve kolaylıkla yapılıyor. Karayolu dışındaki arazilerde yapılan inşaatlarda dev yükleyiciler ve kamyonlarla kazıma ve taşıma işlerinin süresi kısalıyor. İstanbul'da yapılan üçüncü havalimanını televizyonlarda hepimiz izledik. İş makinalarının boyutlarını ve sayılarını gördük.
İnşaat makinaları üretiminde önceleri, batı ülkeleri, özellikle ABD, önemli üretici iken günümüzde Japonya, Kore ve Çin büyük üretici olarak bunlara eklenmiştir.
Son yıllarda ülkemizde de bu makinaların bir kısmı yerli olarak üretilmekte ve ihraç da edilmektedir. Üretim teknolojilerinin gelişmesi bu makinaların imalatını kolaylaştırmakta, fiyatlarını ucuzlatmaktadır. Bir inşaat için; örneğin: barajlar, otoyollar, viyadükler, tüneller, gökdelenler, toplu konutlar, askeri yapılar, havalimanları hep modern iş makinalarının kullanımını gerektirmektedir.
Bu makinaların tedariki kolaylaşmıştır. En küçük makinadan, devasa olanlarına kadar tümü kısa zamanda temin edilmekte, operatör eğitimi ve bakım eğitimi verilmekte, kullanım katalogları dilimize tercüme edilmiş haliyle ilgililere sunulmaktadır. Türkiye bu konuda son yıllarda çok mesafe almıştır. Yalnız ülkemizde değil dünyanın birçok yöresinde inşaat şirketlerimiz önemli projeleri tamamlamışlardır. Yeni projeleri sürdürmekte, yeni ihalelere girmektedirler.
Kentleşmenin son yıllarda hız kazanmasıyla konut yapımı cazip bir sektör haline gelmiştir. Konutların ana gövdeleri hızlı, dayanımlı ve dayanıklı yapılması önemli bir unsurdur. Bunun için Hazır Beton teknolojisinden yararlanıyor; kalıpları, iskeleleri kaliteli ve güvenli olanlardan seçiyoruz. Tüm makina ve ekipmanlar ülkemizde yapılıyor. İhraç da ediliyor.
Bütün bu olumlu faktörlerin yanında bir konuda yetersiz kalıyoruz. Bu da eğitilmiş, tecrübeli işgücü... Çok para verip aldığımız makina ve ekipmanı kullanan, bakımını yapan eleman temininde zorluklarla karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü Teknik Eğitime gereken önemi vermemişiz. Gençlerimizin nezdinde bu meslekleri cazip kılmamışız. Çok yakın zamanda işin öneminin biraz anlaşıldığını görüyoruz. Ama Meslek Liseleri sadece bina ve öğrenci değil ki. Bu okulların gerektirdiği tezgahlar ve benzeri diğer donatımlar lazım. Bu da daha büyük bir bütçeyi gerektiriyor.
Ülkemizdeki geçmişten bugüne bütün yönetimler bu konuya yeterli önemi vermemişler. Sıkıntısını şimdi yaşıyoruz. Çağdaş uygarlığın sadece bilişim olmadığını, o da dahil diğer teknik kolların da birincil önemi olduğunu idrak etmeliyiz. Aksi takdirde ülkemiz bir inşaat makineleri mezarlığına döner. Milyarlarca dolar dövizimiz de heba olur.
İnşaat makinalarının seçiminde, alımında, kullanımında ve bakımında en ileri çözümleri bulmalı, ülkemiz kaynaklarını en tasarruflu şekilde değerlendirmeliyiz.
40-50 yıl önce Halatlı Ekskavatörlerin tamiri için dağ başında, soğukta çektiklerimi hatırladıkça daha çok efkarlanıyorum. Buna rağmen gelecekten umutluyum. İnşaat sektöründe gerçekten işini önemseyen değerli insanlarımız ve şirketlerimiz var.
Kalın sağlıcakla.