İndirimli kurumlar vergisi beyannamelerde problemler ve çözüm


İndirimli kurumlar vergisi beyannamelerde problemler ve çözümBu yazımızdaki fikirler, çözümler, tamamen Kurumlar Vergisi 32/A maddesi ve tebliğler, yıllardır süren uygulamalarımız ve tecrübeler göz önüne alınarak, tarafımızdan hazırlanmıştır. Kesin çözümler veya yasa ve tebliğler yerine geçemez. Bir daha belirtmek isterim, burada yazılanlar ve ileri sürülen çözümler tamamen benim fikirlerimdir. Yasa ve tebliğlerde henüz çözümlenmemiş veya çözümlenmediğini düşündüğüm konularda ileri sürdüğüm fikirlerdir. Bu çözümler, herhangi bir devlet görevlisini, Maliye yetkilisini bağlamaz, ama bana göre doğrusu budur ve yetkililerin de bu konularda artık hem de hiç geç kalmadan kesin çözümler getirmesi gereklidir.
Önce bazı tabirleri açıklayalım.
YATIRIMA KATKI TUTARI: Yapılan yatırımların indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle tahsilinden vazgeçilen tutar olup vergi ödenmemek suretiyle bu tutar devletçe karşılanır.
YATIRIMA KATKI ORANI: Teşvik belgesi ile belirtilen orandır.
İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ: Yatırımlar dolayısıyla teşvik belgesinde belirtilen indirim oranındaki vergidir. Örnek olarak vermek gerekirse, %50 indirimli kurumlar vergisi demek, %20 oranlı kurumlar vergisinin şu şekilde hesaplanarak bulunan (%20 KV-(%20*%50)) = %10 kurumlar vergisidir.
%80 indirimli kurumlar vergisi demek (%20 KV – (%20*%80)) = %4 kurumlar vergisidir.
%0 oranlı kurumlar vergisi demek (%20 Kv – (%20*%100)) = %0 kurumlar vergisidir.
Devlet yetkilileri, indirimli kurumlar vergisi konusunu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa ait 1 seri no.lu Genel tebliğin IV-ORTAK HÜKÜMLER VE GEÇİCİ MADDELER başlıklı kısmında açıklamıştır. Ancak, yapılan bütün açıklamalara rağmen, bir takım eksiklikler bulunmaktadır. Bunları da bizler, yıllardır bu işlerin içinde olan meslek mensupları, karınca kararınca yazılarımızda açıklamaya çalışmaktayız. Dileğim odur ki, devlet yetkililerinin açıklama tebliğleri uygulamacıları da tatmin edecek şekilde açık, yalın ve anlaşılabilecek bir dille yazılmasıdır.
Şimdi sıra ile problemler ve çözümlerinden bahsedelim:
Problem: 2017 yılında yapılan yatırımlarla ilgili olarak indirimli kurumlar vergisi oranı %0 olacaktır. Geçen yıldan devreden yatırıma katkı oranı ile hesaplanan indirimli kurumlar vergisi ve 2017 yılında yapılan yatırımlara ait indirimli kurumlar vergisi yani 0 (sıfır) oranlı vergi Kurum geçici vergi beyannamesinde nasıl gösterilecektir?
Yazımda bu açıklamaları yapacaksınız, edeceksiniz gibi emir kipinde kullanıyorum. Kusura bakmayın lütfen.
Geçici vergi beyanname doldurma programı son olarak 1.Mayıs.2017 tarihinde güncellenmiştir. Ancak, bu güncellemeye rağmen beyannamede KVK'nın 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine (geçici vergiye) tabi matrah satırı sadece ve sadece tek satırdır. Mükelleflerin en çok canını sıkan ve onları zorlayan satır da budur. Bu satırı doldurmak için beyannamenin EKLER kısmına gelerek, İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU seçilir. Bu tabloda istediğiniz kadar satır ekleyerek tabloyu doldurabilirsiniz.
a-Tabloda, yararlanılabilecek olan geçen yıldan devreden yatırıma katkı tutarı ve indirimli kurumlar vergisini hesaplayıp ilk satıra yazarsınız. Burada indirimli kurumlar vergisi matrahı, hesaplanan yatırıma katkı tutarının indirimli kurumlar vergisi oranına bölünmesi suretiyle bulunan kısımdır (Örnek: İndirimli Kurumlar vergisi %10, yararlanılan yatırıma katkı tutarı=25.000 TL ise bunun indirimli Kurumlar Vergisi matrahı 25.000/%10=250.000 TL olacaktır.
b-Yine aynı tabloya satır eklersiniz, geçen yıldan devreden yatırımın 2017 yılında yatırım yapılan kısmına Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 9'uncu maddesi gereğince KVK 32/A maddesinin c bendinde belirtilen %100 yatırıma katkı tutarı uygularsınız.
c-Aynı tabloda, geçici 9. Maddede belirtilen imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi
kapsamındaki yatırım harcamaları için KVK 32/A maddesi b bendinde belirtilen indirimli kurumlar vergisi oranlarını %70, %80 veya %100 oranında uygulayıp hesaplama yapacaksınız.
d-2017 yılı ile ilgili olarak yeni alınan teşvik belgelerinde ise tamamen yeni oranlar ve %100 yatırıma katkı oranı hesaplanarak belge doldurulacaktır. (Örnek olarak 2017 yılında yapılan yatırımın 500.000 TL ve indirimli kurumlar vergisinin 0 olduğunu düşünelim)
e-Yani a ve d bölümünde belirtilen toplam 750.000 TL'lik yatırım yapılmış ve bunlar için %10 ve %0 olmak üzere toplam 25.000 TL indirimli kurumlar vergisi hesaplanmış olacaktır.
f-Gelelim sonuca: İndirimli Kurumlar vergisi tablosunda hesaplanan yatırım tutarları tablonun altında toplanacak, Kurumlar Vergisi beyannamesinin MATRAH BİLDİRİMİ Sahifesindeki Safi geçici vergi matrahına yazılacaktır.
g-Yine İndirimli kurumlar vergisi tablosundaki toplam CARİ DÖNEMDE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI'NA AİT matrah bulunacaktır. Örneğimizde MATRAH 750.000 TL İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TOPLAMI İSE 25.000 TL'dir.
h-25.000 TL İndirimli kurumlar vergisini 750.000 TL matraha böldüğümüzde %3,33333 gibi bir oran çıkar.
i-Bu matrah ve oranı matrah bildirimi sahifesine yazdığımız zaman geri kalan genel orana tabi matrah ve bundan sonraki sahifelerdeki vergiler program tarafından hesaplanıp çıkacaktır.
j-KVK 1 sayılı tebliğin 32.2.6 bölümünün 4'üncü paragrafına göre:
Mükelleflerin 2012/3305 sayılı karara göre düzenlenmiş birden fazla yatırım teşvik belgesinin bulunması ve yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın yetersiz olması durumunda, hangi teşvik belgesine öncelik verileceği mükellefler tarafından serbestçe belirlenebilecektir. Mükelleflerin tercih ettikleri teşvik belgesinde yer alan vergi indirimi oranına göre ve anılan kararın 15'inci maddesinin beşinci fıkrası ile 2015 ve 2016 yılları için geçici 5'inci maddesinde belirlenen sınırlar dahilinde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına indirimli vergi uygulanabilecektir. Yazımızda, kendi düşüncelerimize göre bir çözüm önerdik. Ancak, Maliye Bakanlığı yetkililerinin programlarını zamanında güncelleyerek kullanıma hazır hale getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Yazımız burada bitiyor ama, yatırım indirimi ve indirimli kurumlar vergisi ile ilgili bazı hesaplamaları içeren yazılar yazmaya ve öneriler sunmaya devam edeceğiz.