Balıkesir escort İstanbul masaj salonuHakaret etme suçunda sınırlar genişliyor mu ?


Hakaret etme suçunda sınırlar genişliyor mu ?Hakaret ve sövme.
Aile, sokak, okul, iş, çevre ve toplumsal yaşam alanlarda sıkça rastlanılan olumsuz davranışlar.
Başkalarına yönelik Onur kırıcı, aynı zamanda da şeref ve saygınlığa zarar verici , küçük düşürücü sözlere deniyor hakaret. Sövmeler ise bildiğiniz küfürler , misalen ana, avrat dümdüz giden sözler.
(hukukta sinkaflı kelimeler deniliyor.) veya kalıbına …çayım türünden burada bile yazmakta zorlandığımız ama gayet iyi anladığınızı sandığım küfürlü kelimelerin başkalarına yönelik kullanımına deniyor.
Hakaret veya sövme davranışları bazan suç amaçlı değil şaka/ güncel deyimle geyik amaçlı kullanılabiliyor. Burada çoğu kez maddi anlamda hakaret veya sövmeden bahsedemiyoruz.
Hele spor alanlarındaki hakaret ve sövmelere hiç girmiyorum. Binlerce sayfa gerekecek. Bilenler bilir, senelerce Bursaspor gibi Şampiyon bir kulübü yönettik, bu dönemde ardına kadar tribün küfür ve hakaretlerinin , toplu küfürlerin karşısında olduk. 2010'da sponsor Telekom şirketinden aldığımız en centilmen kulüp / küfürsüz tribün ödülü de en az Şampiyonluk ödülü kadar kıymetliydi. Şimdilerde ise adeta çaresiz tribünlerimizde aksini çokça müşahade ediyor, yine ve çok üzülüyorum.
Tekrar konunun hukuk yönüne dönersek, Hakaret ve sövme kelimeleri suç amacıyla bir başkasına sarf edildiğinde ortada iki hukuksal sonuç bırakıyor. İlki, hakaret veya sövme fiilleri açıkça suç teşkil etmekte. Yargılanır ceza yersiniz. Hele, Devletin Cumhurbaşkanı'na hakaret ki TCK 'da özel tanımlanmış ağırlaştırılmış bir suç tip. Kimseye hakaret etmeyin ama Cumhurbaşkanı'na asla. İlkinde basit bir cezayla yırtabilmek varken ikincisinde hele son zamanlardaki uygulama ile kodesi boylamak an meselesi.
Hakaret veya sövme fiili aynı zamanda haksız fiil teşkil ettiği için suçun mağdurunun tazminat hakkı ayrıca düzenlenmiş. Maddi manevi zararlarınızı ileri sürebilir, icra aşamasına varan dava aşamalarıyla hakkınızı takip edebilirsiniz. Hoş bizim tazminat mevzuatımızda mağduru 'zengin etmeyecek' , işleyeni de 'fakir etmeyecek' 'ölçülülük' gibi prensipler nedeniyle bu tür tazminatlarla Amerika'daki gibi zengin olma hayali kurmamayı öğrenmişsinizdir.
Başlığa dönersek. Hakaret ve sövme yeni TCK'da tek maddede birleştirilmiş. Aynı ceza.
Ancak son yıllarda yüksek yargıdan çıkan kararlarda özellikle hakaret etme suçunda sınırların epeyce genişlediği suçun neredeyse ortadan kalkmak üzere olduğu anlaşılıyor ( Batıda da birçok sistemde hakaret suçunun suç olarak düzenlenmediği, sadece tazminat gerektirir haksız fiil olarak ele alındığını belirtelim.)
Yargıtayımız, Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir diyor ve görevli memura 'işin ne bekleyeceksin lan' 'siz kimsiniz adam mısınız' gibi sözleri kaba ve nezaket dışı olarak adlandırıp hakaret teşkil etmediğini ekliyor.
Hele asla katılmadığım bir kararında Yargıtay ; 'Duruşma esnasında karşı taraf vekili olan avukatın sözüne karşılık olarak söylendiği kabul edilen'sahtekarlık yapma, oğlum sen laftan anlamıyor musun' şeklindeki sözlerin katılan avukatın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı' na hükmederek sınırları biraz daha genişletiyor.
Onur ve şerefinizin de en az yaşam hakkınız gibi korunması dileklerimle.