Balıkesir escort İstanbul masaj salonuElektronik ticarette güven damgası


Elektronik ticarette güven damgasıElektronik ticaret, artık her tüketicinin ve neredeyse her tacirin gündemi olmayı başarmış durumda. Tüketici açısından bakıldığında da Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un sağladığı imkanlar azımsanmayacak seviyede fazla. Türkiye'nin en çok kullanılan e-ticaret sitelerinden birinin CEO'sunun abartılı ancak dikkat çekici tanımına göre 'Türkiye'de internetten alışveriş yaparak hayatınızı bedava yaşayabilirsiniz'.
E-ticarette güven damgası ise, e-ticaretin tüketiciler nezdinde daha güvenli bulunması ve tüketicilerin güvenli e-ticaret internet sitelerini tercih etmesi için geliştirilen bir dijital damga. 6 Haziran 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ile bu uygulamanın yasal tabanı oluşturuluyor. Güven damgası uygulaması zorunlu değil, isteyen firmaya uygulanıyor.
Sitelere güven damgası tahsis edilmesi ise, Güven Damgası Sağlayıcı ('GDS') ile faaliyete geçiriliyor. Henüz bu sistem pratikte yürürlüğe girmediği ve GDS'lere henüz Bakanlık tarafından yetki verilmediği için uygulaması yok, ancak çok kısa süre içinde uygulamaya getirilmesi bekleniyor. Yakın zamanda Türkiye Odalar Borsalar Birliği TOBB'a GDS yetkisi verileceği konuşuluyor.
GDS'ler, hem e-ticaret sitelerine güven damgası tahsis ediyor, hem de bu damganın unsurları olan Tebliğ'in 5. Maddesindeki hususları düzenli olarak denetlemekle yetkili ve yükümlü oluyor. Güven damgası şartlarına sonradan e-ticaret sitesi tarafından uyulmaması halinde, 15 günlük uyarı süresi ve ardından güven damgasının askıya alınması yaptırımı getiriliyor. Askı halindeyken de düzeltilmeyen uyumsuzluklar üzerine, 30 gün içerisinde güven damgası iptal ediliyor.
Güven damgası, dijital bağlantı ile GDS'nin sitesine aktarılıyor ve buradan şirketin bilgileri ile o şirketin güven damgası eğer askıya alınmışsa neden askıya alındığı hususları, tüketici tarafından görülebiliyor. Örneğin tüketici mevzuatındaki bir aykırılık nedeniyle güven damgası askıya alınmışsa, tüketici o şirketin bu uyuşmazlığını, güven damgası bağlantısına tıklayarak görebiliyor.
Güven damgası almanın şartlarını oluşturan 5. Maddedeki şartlar aşağıdaki gibidir;
•İnternet sitelerinin SSL sertifikasına sahip olması,
•TSE yetkili firmalardan sızma testi yaptırması ve başarılı olması,
•E-Ticaret sitelerinin bağlı olduğu mevzuata, yani Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu faaliyet göstermesi,
•Sitede çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriğe izin vermemesi,
•Satışa konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususları, sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunar ya da sunulmasına olanak sağlaması, eğer bu bir hizmetse hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunar ya da sunulmasına olanak sağlaması,
•Alıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunması, talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlaması,
•Kasten işlenen bir suçtan 1 yılın üzerinde hapis cezası almamış ve devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkûm olmamış bulunması.
Uygulamanın işe yaraması dileğiyle,