Dünya birlikte hareket ediyor...


Dünya birlikte hareket ediyor...Her geçen gün dünyada toplumsal hareketler birbirini daha yakından mimiklemektedir. Bunun başlıca nedeni iletişimin artmasıdır. Eskiden bir yerde başlayan akımın dünyanın başka köşesine ulaşması zaman alırken günümüzde eş zamanlı bir etkileşim söz konusudur. Mesela 90' ların başında dünya piyasaları birlikte hareket ederken anlık bilgiler internet yoluyla tüm dünyaya ulaşamıyordu. En az bir gün sonra bilgi alınıyor ve detayları üzerinde yorumları okumak için bir gün daha beklemek gerekiyordu. Yeni gelişen bilgiler üzerine on-line yorum yapılamaması ani tepkilerin oluşabilmesini de önlemekteydi. Ancak ne olursa olsun dünya ekonomisi gelişirken genele yayılmış olumlu bir ekonomik iklim oluşuyordu ya da tam tersi gerçekleşiyordu. 1987 ' de yaşanan Kara Pazartesi, 2000 yılı Teknoloji Balonu, 2003' te günümüze ilerleyen Kredi Balonu hep bu şekilde dünya genelinde gerçekleşmiştir.
Dünya tam anlamıyla Küresel Köy kalıbına uyumlu hareket etmektedir. Bu kocaman köyde yalnız ve birbirimizden bağımsız olmadığımızı bilmeliyiz. 'Coğrafya kaderdir' sözünün yakın zamanda 'Coğrafya ve dönem kaderdir' şeklini almasının nedeni budur. Yaşadığımız dönemden bağımsız olamıyoruz nihayetinde. Biz ne yaparsak yapalım, eğer küresel köyde işler kötü gidiyorsa yapacak bir şeyimiz yoktur.
Bu gerçek gün geçtikçe daha fazla insan tarafından kabul görecektir. Farkındalığın oluşması insanoğlunun daha da yakınlaşmasını sağlayacaktır. Dünyada tek başına yaşamamaktayız, dünya zenginleşirse biz de zenginleştiğimiz gibi yerküre fakirleşirken biz de sıkıntıya girmekteyiz.