Dükkan ve daire, tapusuz alınabilir mi?


Kural olarak tapuda kayıtlı bir taşınmaz mal, ancak ve ancak tapu dairesinde sözleşme yapılarak veya noterde düzenleme şeklinde sözleşme yapılarak satın alınabilir.Diğer sözleşme şekillerine Kanun ve sistemimiz itibar etmemiştir.
Ancak;
Konu, kat mülkiyetine ta bi işyeri ve mesken e gelince burada bir yol ayrımı var.
Müteahhitten , müteahhite ait olan daire veya işyerini satın alan vatandaşa Yargıtayımız uzun süredir bir istisna tanıyordu.
Müteahhit, arsa sahibine karşı borçlarını büyük oranda yerine getirmişse müteahhitten daire satın alan vatandaş müteahhitle helvacı kağıdı ( yazılı sözleşme ) olarak biline sözleşme ile alınan taşınmazın tapusunu elde edebilmek için satın alana dava açma imkanı veriyordu.
Geçtiğimiz yıl çıkan güncel bir kararda bu durum bir ileri aşamaya geçti.
Bundan sonra, helvacı kağıdı dediğimiz adi yazılı sözleşme ile arsa sahibinden de daire ,dükkan alan vatandaş artık tapu davası açabilecek. Gerçi 1988 tarihli içtihat buna dolaylı bir şekilde olanak sağlıyordu ama artık kapı gibi emsal karar var.
Emsal kararın bir diğer teması da şu,
Kat mülkiyetine tabi dükkan, daire gibi taşınmazların yazılı sözleşme ile devri geçersiz olsa da, taşınmaz, alıcısına devredilmiş, alıcı da oturmakta veya bu yerden başka türlü yararlanmakta ise ödeme eksik yapılmışsa da artık her hal ve şartta arsa sahibine karşı dava açıp tapusunu isteyebilecek.
Yani içtihatta en önemli husus ta ALICININ
ÖDEMESİNİ EKSİK YAPMIŞ OLMASI HALİ !
Yargıtay, bu durumda alıcı vatandaşı TAPUYU
EDİNEMEDİĞİ İÇİN MAĞDUR görüyor ve EKSİK ÖDEMENİN MAHKEME TARAFINDAN DA TAMAMLATTIRILABİLECEĞİ kararına imzasını atıyor.
Özetle , geçersiz sözleşme ile adi belge ile arsa sahibinden veya müteahhitten daire satın aldınız, sözleşmenizde ağır hususlar yazıyor, şu tarihte ödenmezse şöyle olur böyle olur diye.
Benden söylemesi, hiç takmayın, ödeyemediğiniz bir kısım tutar olsa da mahkemeye tedbirli olarak müracaat edin, mahkemeden ara kararla bu tutarı yatırtıp kararla tapunuzu alın.
Saygılarımla.

EKOHABER