Bursa'da yapılabilecek yatırımlar (2)


Bursa'da yapılabilecek yatırımlar (2)geçen haftadan devam1. KDV istisnası ve iadesi
2. Faiz desteği
3. Sigorta primi işveren hissesi desteği ( 2 yıl süreyle ve en fazla yüzde10 dur. Büyük ölçekli yatırımlarda yüzde3 dür. )
4 Sigorta primi desteği
5 Vergi indirimi
Yatırıma katkı oranı yüzde15
Kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 50
Organize sanayi bölgelerinde YKO yüzde 20-KV indirimi yüzde 55 olur
6 Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde 80 yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.
7 GEÇİCİ MADDE
Bu karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik us-97 kodu 15-37 arasındaki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1.1.2017-31.12.2017
TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK YATIRIM HARCAMALARI İÇİN:
a. Bina inşaat harcamalarında KDV iadesi
b. Bölgesel büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranın 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde YÜZDE YÜZ (%100) ORANINDA VE YATIRIMA YAKTI TUTARININ YATIRIM DÖNEMİNDE YATIRIMCININ DOİĞER FAALİYETLERİNDEN ELDE ETTİĞİ KAZANÇLARINA UYGULANACAK ORANI %100 YÜZDE YÜZ OLMAK ÜZERE
TEŞVİK BELGESİ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAKSUZUN UYGULANIR.
Yatırım konularında diğer bilgiler de aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

devamı haftaya