B.T.S.O. seçimlerinin ardından


B.T.S.O. seçimlerinin ardındanB.T.S.O. üyeleri geçtiğimiz hafta sandığa gitti.
Sonuçlara bakıldığında herhangi bir sürprizin yaşanmadığı görülmektedir.
İş insanları günlük sorunlarının çözüm bulunmasını istemektedir, bunun için de kendisini temsil eden kurumda istikrarı tercih etmiştir.
B.T.S.O. 1889 tarihinde kurulduğu söylenir. Tarihi bu kadar eskilere dayanan kurumun günümüzde etkinliğinin yeterli olduğu söylenemez. İş hayatı gelişen teknoloji, sistemler ve mevzuata bağlı olarak her geçen gün daha komplike hale gelmektedir. Bu noktada sektörel dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
B.T.S.O. yönetimleri her zaman iyi niyetli birtakım insiyatifleri ortaya koyarak gelmiştir. Ancak mevcut üye yapısı ve ekonomik gücü göz önüne alındığında kendisinden beklenenleri karşılayabildiği bir tarihe rastlamak mümkün değildir. Son dönemde özellikle fuar organizasyonları başta olmak üzere bazı çalışmaların yapıldığından söz edilebilir. Ancak bugün bir sanayi ve ticaret odasından beklenti ekonomik iklimin geliştirilmesi için atılması gereken adımlara rehberlik etmesidir.
İşimizin başına gittiğimiz her gün olumsuz mevzuat, uygulamalar ve ekonomik anlayış nedeniyle karşılaşılan sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Sıkıntılar azalacağı yerde gün geçtikçe artmaktadır.
İşte bu noktada B.T.S.O. gibi bir kurum kamu kurumları özel sektör temsilcileri arasında köprü kurarak, doğru iletişimin sağlanmasını temin etmelidir. Kendini anlatma; ihtiyaçları, amaçları, problemleri, çözüm önerilerini ortaya koymaktan geçmektedir.
Çalışma hayatında verim, umutların artması iletişim ortamının oluşturulmasına bağlıdır.
İş hayatını temsil eden bir kurum bu iletişimi sağlarken kamu yönetimiyle mesafeli bir tutum sergilemelidir.
Onun görevi temsil ettiği grubun haklarını ve menfaatlerini korumak ve kollamaktır.
İş insanlarının sesi olan B.T.S.O.'ya yeni dönemde başarılar diliyoruz.
Bunu böyleyse bu diyalog ortamının iş insanları beklentilerimiz var Oda'dan.