‘Başkan’ adaylarına, ‘akademik’ bildiri!


Bursa'da büyükşehir ve ilçe belediyelerini yönetmeye aday olanlara, kentsel sorunların durumunu gösteren ve çözümler öneren 'bildiri' yayınlandı.Bursa’da Mimarlar Odası, belediye başkan adaylarını uyaran ve önerilere yer veren bildiri yayınladı.

Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Çevre Mühendisleri Odası Temsilciliği’nin katılımlarıyla büyükşehir ve ilçe belediyelerini yönetmeye aday olanlara seslenildi.

Bursa’nı meseleleri olarak…

8 ana sorun ve çözüm önerileri vurgulandı.

Kentsel ihtiyaçlar olarak…

Ulaşım ve trafik, imar ve kaçak yapılaşma, çevre ve hava kirliliği, gürültü kirliliği, sosyal donatı alanlarının yetersizliği, kente ait kültür ve tabiat varlıklarının korunması, resmi kurumların kentin dinamikleri ile uyumlu çalışması ve kentsel dönüşüm gösterildi.

Trafik sorununa karşı…

Halka da mesaj verilerek, “Toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri sağlanmalıdır.” görüşüne yer verildi.

Lastik tekerlekli araç yoğunluğunun önlenmesi ve özel araç kullanımının caydırılması için de, “Raylı Ulaşım Sistemi’nin gün içinde taşıdığı yolcu sayısı oldukça fazla olup, bu sistemin kentimizin her noktasına ulaştırılması için çalışmalar yapılmalıdır.” deniliyor.

Kentsel sorunlara başlıca neden olarak…

Halkın da özeleştiri yapabilmesini gündeme taşıyan açıklamada, “Ruhsatsız ve kaçak olarak kendi evlerini inşa etmeleri, yerel yönetimler için de büyük bir sorun teşkil etmektedir.” tespiti yapılıyor.

Çözüm olarak,  “Yerel yönetimlerin, bulundukları bölgelerde, teknik ekipleriyle kontrollerini sıklaştırmaları ve Kaçak Yapı yapanlara caydırıcı önlemlerini arttırmaları gerekmektedir.” çağrısı yapılıyor.

Aslında…

Ortaya konulan durum, süregelen bir gerçeği gösteriyor.
Yeni yerel seçim dönemiyle…

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Şahin’in, yönetim kurulu olarak gündeme taşıdığı çalışmayı,  kamusal olarak önemsiyoruz.

Ortak doğrular ve çözümler için kamusal yönetime, akademik katkıyı amaçlarken, belediye başkanlarından siyasetüstü düşünce ve kararlılık beklentisini anlatıyor.