izmir escort izmir escort yabancı dizi izle warez script porno izle hacklink shell indir istanbul evden eve nakliyat nakliyat fiyatları kiralık bahis sitesi


Avukatın onuru


Avukatın onuru1136 Sayılı Avukatlık Kanununun (Kısaca 'AvK') 4667 sayılı Yasa ile değişik 44 üncü maddesinde, 'Avukatların Birlikte veya Avukatlık Ortaklığı Şeklinde Çalışmaları' düzenlenmiştir.
Bu madde hükmüne göre; 'Avukatlar, mesleki çalışmalarını aynı büroda birlikte veya Avukatlık Ortaklığı şeklinde yürütebilirler.'
Aynı büroda birlikte çalışmada, aynı büroya kayıtlı birden çok avukat mesleki çalışmalarını bir büroda yürütürler.
Avukatlık Ortaklığı halinde ise, aynı büroya kayıtlı birden çok avukatın AvK'nına göre, mesleklerini yürütmek için oluşturdukları tüzel kişiliktir.
Ana sözleşmesi tip ana sözleşmeye uygun şekilde düzenlenen Avukatlık Ortaklığı, kurucularının kayıtlı olduğu baro yönetim kurulunca Baro Avukatlık Siciline kayıt ile tüzel kişilik kazanır (AvK m.44/I - II).
İster Avukatların Birlikte çalışması ister Avukatlık Ortaklığı şeklinde olsun, AvK'nına göre, mesleklerini yürütmek için, bu çalışmaları sadece avukat statüsünde olan kişiler yürütmek zorundadırlar.
Avukat olmayan kişilerin söz konusu oluşumlar içinde olması yasa önünde mümkün değildir.
Ancak, görünürde Avukatların Birlikte çalışması ya da Avukatlık Ortaklığı olsun, gerçekte bu oluşumlara yer tahsis eden, diğer her türlü ihtiyaçlarını karşılayan avukat olmayan bir kişi veya kişiler olması ve sadece belli davaların üstlenilmesi, avukatlık mesleği ile bağdaşmamaktadır.
Zira böylesi bir yapı ya da oluşum, avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlar ile mesleki çalışmalarda görevlerinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun düşmez (AvK m.134).
Böylesi bir olayın faillerini bilmemekle birlikte, temennimiz olmamasıdır.
Hukukun üstünlüğüne inanan ve yaşama geçiren avukatlık mesleğinin onurunu koruyan ve gözeten tüm meslek mensuplarına saygılarımızı sunarız.
Yürekten esenlikler ve en içten
saygılarımızı sunarız.