309 yıllık uyku


Mersin‘in Tarsus ilçesinde bulunan Ashab-ı Kehf Mağarası, Yedi Uyurlar İnanışı’nın en önemli merkezlerinden biri.Tarsus’un 12 km kuzeyindeki Dedeler Köyü’nde, Encülüs Dağı eteklerinde bulunan mağara, hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar tarafından kutsal kabul ediliyor.
Dünya üzerinde Kuran’ı Kerim’de bahsedilen Yedi Uyurlara ait olduğu belirtilen 33 mağara var. Bu 33 mağaradan biri olan Ashab-ı Kehf.
Mağara Ashab-ı Kehf Camii’nin altında bulunuyor. Cami, 1873 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmış. Ashab-ı Kehf Camii‘nin minaresi çok uzaklardan seçilebiliyor. Minareye doğru giderseniz doğru yere gitmiş olursunuz. Ayrıca her yerde piknikçilerin olduğunu, ağaç dallarının dileklerin tutması için bağlanan bezlerle kaplandığını gördüğünüzde de doğru yere geldiğinizi anlayabilirsiniz
Doğal bir çöküntünün mağara şeklini aldığı Ashab-ı Kehf’e 15 basamaklı bir merdiven aracılığı ile ulaşılıyor.
Yedi uyurlar olarak bilinen hikâyesi olan Ashab-ı Kehf’in, tam olarak nerede bulunduğuyla ilgili kesin bir bilgi yok. Bugün dünyanın bazı şehirlerde ve Türkiye’de de Tarsus, Afşin, Efes ve Lice’de bulunduğu dair bir takım iddialar var.
Çok tanrılı dönemde, tek tanrıya inandıkları için eziyete uğramaktan korkup, kaçan Hristiyan 7 genç (Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Debrenuş ve Kefeştetayuş) köpekleriyle birlikte Ashab-ı Kehf Mağarası’na saklanır.
Mucizevi bir şekilde taş kesilerek, 300 yıllık bir uykuya dalan gençler uyandıklarında her şeyin değiştiğini fark eder. İçlerinden biri yiyecek bir şeyler almak için şehre gider. Elindeki eski paradan şüphelenen biri nereden geldiğini sorarak mağaraya kadar peşinden gelir.
Mağaraya geldiklerinde 7 yavru kuştan başka bir şey görünmez. Yedi Uyurlar Mağarası olarak da anılan bu mağaranın hikayesi dilden dile dolaşır.
Ashab-ı Kehf ile ilgili günümüze ulaşan çok sayıda bilgi, belge ve söylence bulunuyor. Olay bugün değişik şekillerde anlatılsa da özünde aynı bilgiler bulunuyor. Arap kaynakları ve Hristiyanlıkla ilgili söylencelerin yanı sıra mağara Kuran-ı Kerim’in Kehf Suresi’nin 9-26. ayetlerinde anlatılıyor.
Kuran’da Allah’a inanan ve yaşadıkları dönemin zalim kralından kaçan Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş ve Kefeştatayyuş 7 genç ile köpekleri Kıtmir’in 309 yıl boyunca uyuduğu ifade ediliyor. Arapça’da ‘Ashab’ sahip, dost anlamına gelirken, ‘Kehf’ ise dağlarda oyulmuş ev gibi yerler için kullanılıyor.
Efsanenin değişik versiyonları da bulunuyor. Hükümdarlar, mekanlar ve uykuda kalınan süre efsanenin geçtiği mekanlara göre farklılık gösteriyor.
Örneğin kimi Hıristiyan rivayetlerine göre, bir Pagan Roma hükümdarı, Hristiyanlığı yok etmek için inananları öldürmeye başlayınca, Hz. İsa’nın yoluna baş koyan asil bir aileden gelen 7 kardeş kaçarak ve bir mağarayla sığınır. Zalim hükümdar mağaranın kapısını açılmayacak şekilde kapatır ve onları oraya kıstırır.
İnanç ve kültür turizminde önemli bir potansiyeli barındıran Tarsus’un en önemli değerlerinden biri olan Ashab-ı Kehf Mağarası, yılın her dönemi çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Tarsus gezilecek yerler arasında bilinirlik açısından bir adım öne çıkan mağara, Mersin’in de en önemli çekim merkezlerinden biri.
Yüzyıllardır gelen gizemi ve hikayesiyle Ashab-ı Kehf Mağarası sizleri bekliyor.