2019 Avukatlık ücret tarifesi hakkında


2019 Avukatlık ücret tarifesi hakkındaTürkiye Barolar Birliğince hazırlanan Avukatlık asgari ücret tarifesi her yıl Resmi Gazete'de yayımlanarak yenilenir.
2019 yılında uygulanacak Avukatlık asgari ücret tarifesi de beklendiği gibi 31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hemen belirtelim Asgari ücret tarifesi sadece Avukatları ilgilendirmiyor.
Sermayesi 250.000.00 TL'nin üzerindeki Anonim şirketler, üye sayısı yüksek yapı kooperatifleri, avukat bulunduran kamu kurumlarının da zorunlu gider hanelerini ilgilendirdiği için ekonomik yaşamı ilgilendiriyor.

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Asgari ücret tarife hükümleri uygulanıyor.
Yine, tarife başlangıç hükümlerine göre taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez.
Ofiste sözlü danışmada ilk bir saat için 375.00 Lira baz ücret kararlaştırılmışsa da bu sözlü danışma ücreti maalesef bizde iyi oturmuş değil. Fikre değer verilen coğrafyada bulunmadığımız için bu konuda cilt kalınlığında kitap yazılabilir.
Geçelim.
2019 tarifesi ekinde sermayesi 250 bin lirayı geçen Anonim şirketlerin avukatlarına ödeyeceği aylık asgari ücret 1.815 liradan 2.268.00 TL'ye çıkarılmış.
Bu şirketlerin Avukatlık sözleşmesi yapmamaları KANUNDA AÇIK SUÇ ve ciddiyetle takip edilen 50.000.00 TL'sını aşan büyük idari para cezaları söz konusu.
Tabi bu rakamların üstünde ücret belirlemek serbest.

Ağır Ceza davalarında görülen davalar için 5.450.00 TL, Asliye mahkemeleri için 2.725.00 TL. Rakamlı alacak verecek gibi davalarda ve icra takiplerinde ise ilk 35 bin lira için %12 olan ücret miktar yukarı çıktıkça (3 milyon TL üstü için) % 1'e kadar düşüyor.
Belirttiğimiz üzere dava tarafları bu rakamlardan daha az ücrete anlaşamıyorlar. Kanunla kesin kural, mesleki disiplin cezaları ve vergisel kuralları da ilgilendiren bir husus.
Hatta tarafların rakamlı davalarda %25'e kadar oranda ücret anlaşmaları yapmaları mümkün. Diğer davalarda da sınır serbest.
Söz gelimi tarifede 5.450 lira olan bir Ağır Ceza davasında avukat müvekkil 500 bin liraya anlaşabilir ve bu anlaşmayı kanunumuz tanıyor.
Ancak 5.450 liranın altında dava alınamadığı gibi, davayı kaybedene veya Kamu davası ise beraat eden avukatına devlete yükletilecek rakam da 5.450 lira.
Geçtiğimiz yıla göre tüm mal ve hizmetlerin değeri düştü. Avukatlık hizmetleri görenler için de giderler aşağı yukarı %40 arttı, ancak gelirler piyasalarda yaşanan olumsuzluklar neticesi düştü.
Hep derler, işler bozuksa Avukatların işi iyi olur. Çok yanlış bir bakış.
Öyle değil, örnekseyeyim, İsviçre'de başka coğrafyalarda işler ekonomi tıkırında, iyi diye avukatlar mutsuz mu? bence tersi.
İş sayısı çok diye bereket de aynı oranda mı?
Mutluluk - kazanç kavramları bambaşka faktörler.
En derin saygılarımla.