2018 yılı bütçenizi yapmalısınız (2)


2018 yılı bütçenizi yapmalısınız (2)Geçen Haftadan devam

a) Gerekirse, o ayki yatırımdan vazgeçin.
b) Yatırımı kaydırın.
c) Ödemelerinizi kaydırın.
d) Finansman ihtiyacı için borç para bulma çalışması yapın.
e) Finansman ihtiyacını karşılamak için satışları artırın.
f) İhracat yapın.
Böylece hazırladığınız bütçe bilgisayarınızda hazır dursun. Şartlarda bir değişiklik halinde hemen revize edin.
Göreceksiniz, bütün görüşleriniz, hareketleriniz değişecek. Daha başarılı ve daha moral sahibi olacaksınız.
Bütçe nasıl yapılır, nerelerden faydalanılır?
Olumlu bir kar planlaması genel olarak 5 ana bütçeye dayanır.
1. Satış bütçesi
2. İstihsal bütçesi
3. Hammadde, malzeme satınalma bütçesi
4. Nakit tahsilat bütçesi
5. Nakit ödeme bütçesi
Bu bütçelerden sonra proforma gelir tablosu ve nakit kullanım bütçesi hazırlanarak
işletmenin belirli dönem sonuna kadar olan durumu devamlı kontrol altında tutulur.
Bütçe yapılmadan önce varsayımlar hazırlanır, bu varsayımlara göre hazırlanan bütçeler kontrol edilerek nakit açık veya fazlalarının meydana geleceği aylar için önceden tedbirler alınarak bütçenin olumlu neticeler vermesi sağlanır.
Bu sütun ve satırlarda bütçe tekniğini uzun uzun anlatmayacağım. Bütçe konusunda yazılmış kitapları her kitabevinde bulabilirsiniz. Bunun eğitimini veren firmalar da piyasada var.
Yeter ki siz ve elemanlarınız bütçenin gerekliliğine inansınlar.
Bir daha söylüyorum. Önümüzdeki bir yıl için varsayımlarını yapmayan, bütçesini yapmayan başarılı olamaz, Bu badireyi atlatan SINIFI GEÇER.
Unutmayın, Enflasyonu 100 puandan 10 puana kolayca indirebilirsiniz. Meydana gelen şoktan sonra bunu devam ettirmek veya sıfıra indirmek çok zordur. İşte Türkiye, yıllardır bu zor dönemdedir.
Bütçe olayından sonra, asgari stok seviyesinin, optimum imalat miktarının tesbiti ve diğer yönetim ve mühendislik teorilerinden de yararlanılması gerektiği, tabiidir.
Burada yapılmasını önerdiğimiz bütçe , diğer yönetim tekniklerince desteklenmediği takdirde tekbaşına bir SİHİRLİ DEĞNEK DEĞİLDİR.
Bitti...