Orada biri mi var?

04.06.2015 14:48

Evet, ilk bakışta ormandan yeni kesilmiş ve depoya götürülmeyi bekleyen bir kereste yığınından başka bir şey görmüyorsunuz .