Balıkesir escort İstanbul masaj salonu“Bizim ölümümüz, ebedî bir düğündür” Şeb-i Arûs…

03.12.2016 12:54

Mevleviler, Hz. Mevlânâ'nın eserlerinde, özellikle de gazel ve rubailerinde açıkladığı ölüm anlayışına istinaden, onun vefat gecesini, dünyadan ayrılık gecesi olarak değil, Cenab-ı Hakk'a kavuşma gecesi olarak nitelendirdiler. Bunun için de o geceyi Şeb-i Arûs olarak adlandırdılar ve törenler düzenlediler. Hz. Mevlânâ'nın vefatının kendisinden sonra Şeb-i Arûs terimiyle adlandırılmasında, Hz. Mevlânâ'nın “Bizim ölümümüz, ebedî bir düğündür” sözü bugünlere kadar gelen bu muazzam törenlerin temelidir.